پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

تمامی نکات ریز و درشت و سوالات و نمونه سوالات پیام های آسمان،عربی،قرآن

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

سلام:

دوتا نمونه سوال از کتاب پیام های آسمان برای استفاده ی شما در وبلاگ قرار گرفت.

سلام: وقت شما بخیر

شنبه 92/2/14 ساعت 18 جلسه گروه عربی و دینی شهرستان می باشد لذا از تمام همکاران عزیز

تقاضا می شود در جلسه حضور بهم رسانند.