پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

تمامی نکات ریز و درشت و سوالات و نمونه سوالات پیام های آسمان،عربی،قرآن

۵ مطلب در آبان ۱۳۹۰ ثبت شده است

 

1-دو سرمایه ی گرانبها یی راکه خداوند دروجود انسان قرار داده نام ببرید.

2-هنگامی که شخصی قدرعمروزندگی خود رانمی داندوبادست خالی ازاین دنیامی رود، به خداوند چه می گوید؟

3-پاداش کارهای نیک انسان دراین دنیا چیست؟

4-حضرت علی(ع) غنیمت شمردن چه چیزراتوصیه می فرماید؟

5-تفاوت انسان بادیگرموجودات درچیست؟

6-قدرت تفکردرانسان چه فایده های برای او دارد؟

7-پیامبر(ص) چه تفکری رابرترازساعت هاعبادت می داند؟

8-وجود چه چیزدرانسان وحیوان مشترک است؟

الف –تفکر     ب-اندیشیدن      ج-عمر       د-خوشبختی

 درس دوم : دو سرمایه گرانبها

 اهداف آموزشی: 1-غنیمت شمردن فرصت 2-فرصت ها زود می گذرند(بازگشت ناپذیر) 3-عمر بزرگترین سرمایه انسان 4-قدرت اندیشیدن،نعمتی کامل کننده در ورودیه درس دبیر می تواند نعمت عمر و استفاده صحیح از آن را با مسابقه فوتبال که بچه ها دوست دارند مثال بزند به این شکل بچه ها مسابقه زندگی که عمر ما در آن جریان دارد با مسابقه فوتبال شباهت ها و تفاوت هایی دارد که برای شما بیان می کنیم.در مسابقه فوتبال: از حریف غافل نشویم در زندگی هم از شیطان که حریف ماست غافل نشویم- فرصت ها را در هر دو مسابقه از دست ندهیم و هر دو محدود به زمان هستند و در زندگی احتمال تعویض داریم و اگر در هر دو مسابقه خطا کردیم جریمه خواهیم شد.و دبیر مربوطه با استفاده از توان خود توضیحات و فعالیتهای کلاس درس را نیز با استفاده از پاسخگویی دانش آموزان عزیز حل نمایند. البته در مسابقه فوتبال و زندگی جاهایی تفاوت هایی نیز وجود دارد.

خودت را امتحان کن.

 1-  بین حرکت ابرها و گذشت زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟

هر دو می گذرند و بازگشتی ندارند و محدود به مدت معینی هستند.

2-آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است؟توضیح دهید؟

خیر- تفکر کردن نعمت دیگری است که در کنار آن ما را خوشبخت می کند و سرمایه ما در دنیا و آخرت است.

3-خداوند حکیم چه کسانی را از چهار پایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟چرا؟

 انسانهایی که دلهایشان کر و لال است زیرا هیچگونه تفکری برای هدایت و سعادت خود ندارند.  

درس اول

1-حضرت علی (ع) درباره شگفتی های آفرینش انسان چه می فرماید؟

2-انسان که ازنعمت های بی پایان پروردگاراستفاده می کند ،چگونه می تواند ازاو سپاس گزاری نماید؟

3-راه رسیدن به بهشتی که همه آن رادوست داریم،چیست؟

4-دانشمندان باالگو گرفتن ازکدام قسمت بدن انسان دوربین های پیشرفته راطراحی کرده اند؟

درس اول: شگفتیهای خلقت اهداف آموزشی:

 1- بیان شگفتیهای چشم 2- تدبر و تفکر دانش آموزان در مخلوقات و پی بردن به وجود خالقی دانا و توانا 3- شناخت خدای یگانه و مطلق شگفتیهای چشم: برای اهداف ورود به کلاس معلم حداقل این موارد را در خصوص چشم به عنوان یک مخلوق شگفت بیان نماید. الف: چشم محافظی به نام پلک دارد.     ب: بسیار سبک و کوچک است. ج: چشم احساس را منعکس می کند. د: بدون شارژ کار می کند و عدسی خود را خود به خود تنظیم می کند. ه:5/2 میلیون سلول عصبی دارد. و: چشم از فیلترهای و صافی های بیرونی به نام مژه برخوردار است. معلم حتی می تواند علاوه بر شگفتی های چشم زندگی زنبور عسل را با توجه به تحقیقات میدانی خود از کتب معتبر و اینترنت استخراج و برای دانش آموزان در مصداق سازی ورودیه کتاب بیان نماید.

خودت را امتحان کن.

1-می توانید یکی از دستگاههای بدن را نام ببرید که اگر نباشد هیچ اشکالی در کارهای بدن پیش نیاید؟از این موضوع چه می فهمیم؟

 خیر- خداوند از آفرینش هر دستگاهی هدفی داشته است تا ما در آن بیندیشیم و راه درست که رسیدن به بهشت است را یاد بگیریم.

۲-با توجه به سخن حضرت علی علیه السلام توضیح دهید که دلیل آفرینش شگفتی های بی پایان در آسمان و زمین چیست؟

 تفکر و اندیشیدن ،پیدا کردن راه بهشت و نجات از دوزخ  

 

سلام:

بعد از یه وقفه کوتاه دوباره باز گشتیم.براتون تا ساعاتی دیگه نکات و سوالات و جواب های پیام های آسمانی دوم را قرار میدم. امیدوارم به دردتون بخوره و شما هم برای ما نکات و سوالات خود را ارسال کنید