پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

پیام های آسمان،عربی،قرآن

سوالات و نمونه سوالات

تمامی نکات ریز و درشت و سوالات و نمونه سوالات پیام های آسمان،عربی،قرآن

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

سلام:

به علت مشغله ی کاری (در حال طراحی یه مجموعه آموزشی جالب ) فعلا تا دو هفته چیزی نگاشته نخواهد شد.

اما به اینجا سر می زنم هر روز و نظرات شما دوستان عزیز را می خونم.

شاد باشید و در پناه حق. صادقی

سلام:

کسب موفقیت دوستانمان در درس عربی به آنها تبریک عرض می نمائیم و امیدواریم در این راه با توجه به مشکلات و ... ثابت قدم باشند.باشد که حرکتی انجام داده باشیم هر چند کوتاه برای فرزندان دیارمان


1- آقای محمود صادقی  رتبه اول استانی و راه یابی به مرحله کشوری ( جشنواره الگوی برتر تدریس )

2- آقای محمود صادقی رتبه اول استانی در تجربیات موفق درس عربی

3- سرکار خانم لیلا منفردیان رتبه دوم استانی در تجربیات موفق درس عربی

4- سرکار خانم صدیقه مقدسی رتبه دوم استانی در تجربیات موفق درس عربی

5- سرکار خانم ربابه مسجدی رتبه دوم استانی در مسابقه فراخوان متون عربی

سلام:

کسب موفقیت دوستانمان در درس پیام های آسمان به آنها تبریک عرض می نمائیم و امیدواریم در این راه با توجه به مشکلات و ... ثابت قدم باشند.باشد که حرکتی انجام داده باشیم هر چند کوتاه برای فرزندان دیارمان

1-سرکار خانم منصوره دارابی رتبه اول استانی

2-سرکار خانم صغری مطیع الزمان رتبه دوم استانی

3- آفای ناصر خشنود رتبه سوم استانی

4- آقای ابوذر زارع رتبه اول استانی